مشتریان سیناپخش ژن

شرکت سیناپخش با برخورداری از ناوگان عظیم حمل و نقل، سیستم های اتوماسیون صنعتی و پرسنل مجرب و آموزش دیده اقدام به خدمت رسانی به مشتریان خود که شامل داروخانه ها، بیمارستانها و مراکز درمانی در اقصی نقاط کشور می باشد، می نماید.