ماموریت و چشم انداز سیناپخش ژن

چشم انداز:

چشم انداز شرکت سیناپخش ژن تبدیل شدن به یکی از 10 شرکت برتر در صنعت پخش دارو از طریق توزیع و فروش اقلام استراتژیک مبتنی بر فنآوری های نوین می باشد.


ماموریت:

ما قصد داریم، با اشتیاق، افتخار و سرعت، به برقراری ارتباط فعال با مشتریان به منظور ارائه خدمات توزیع و فروش محصولات دارویی، تجهیزات پزشکی و آرایشی بهداشتی که فراتر از انتظارات آنهاست، گام برداریم.


ارزش ها:

ما یکپارچگی، مشتری گرایی، نوآوری و فعالیت های چابک و خلاقانه را به عنوان ارزش قرار داده و افراد با انگیزه و روحیه تیمی را مورد احترام قرار داده ایم. همچنین از موضوعات محیط زیستی، ایمنی و جامعه حمایت می کنیم. با این ارزش ها، پاداش های ممتازی را برای ذی نفعان خود به ارمغان می آوریم.